Έγκριση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 Όλοι οι καταρτιζόμενοι που επιθυμούν να ξεκινήσουν πρακτική να μελετήσουν προσεκτικά το παρακάτω αρχείο με οδηγίες σχετικά με την πρακτική τους άσκηση.

 

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ


Οι καταρτιζόμενοι μετά την λήξη του Β΄εξαμήνου, μπορούν να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση (διαρκείας 960 ωρών) κάθε 1 ή 15 του μήνα σύμφωνα με το ΦΕΚ Πρακτικής.

Για να εγκριθεί η έναρξη της Πρακτικής άσκησης θα πρέπει να προσκομισθούν από τους καταρτιζόμενους, το αργότερο 5 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Αίτηση για έναρξη πρακτικής άσκησης (συμπληρώνεται από τον καταρτιζόμενο και υποβάλλεται στο ΙΕΚ)

    Για να την κατεβάσετε πατήστε ΕΔΩ

2) Βεβαίωση Εργοδότη (συμπληρώνεται από τον εργοδότη και υποβάλλεται στο ΙΕΚ) στην οποία θα γράφονται το ΑΦΜ,

    η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κώδικας και το τηλέφωνο του εργοδότη

   Για να την κατεβάσετε πατήστε ΕΔΩ

    Αν έχετε πάνω από 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα, συμβουλευθείτε το ΙΕΚ για την ορθή συμπλήρωση αυτού του εγγράφου.

3) ΝΕΟ  Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης (προβλέπεται από τη νέα ΚΥΑ Κ5/97484), συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη από τον/την καταρτιζόμενο/η,

με υπογραφή και σφραγίδα του εργοδότη, σε ΤΡΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ. Για να την κατεβάσετε πατήστε pdf/ doc

4) Φωτοτυπία Ταυτότητας

5) Βεβαίωση απογραφής ή βεβαίωση απόδοσης ΑΜΑ (εκδίδονται απο το ΙΚΑ - αν την έχετει ήδη προσκομίσει στο ΙΕΚ δε χρειάζεται να την υποβάλετε ξανα)

6) Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ (εκδίδεται απο ΔΟΥ - αν την έχετε ήδη προσκομίσει στο ΙΕΚ δε χρειάζεται να την υποβάλετε ξανα)

7) Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ (εκδίδεται απο ΚΕΠ - αν την έχετει ήδη προσκομίσει στο ΙΕΚ δε χρειάζεται να την υποβάλετε ξανα)

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΥΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΧΕΙΟ,

 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ

 ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΟΥ ΔΙΕΚ.