ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

sait2

Η ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ του ΔΙΕΚ Λαγκαδά με τον εκπαιδευτή κ.Γεωργέλλη Παναγιώτη, πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στην εταιρεία“PANASONIC - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΣ Τηλεπικοινωνιακό Υλικό” στη Θεσσαλονίκη.

Η παραπάνω εταιρία εγκαθιστά προγραμματίζει και επισκευάζει τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνικές συσκευές, φωτοτυπικά και ηλεκτρονικούς πίνακες. Είναι αποκλειστικός συνεργάτης της εταιρείας Panasonic και διαθέτει αναλώσιμα και ανταλλακτικά για όλες τις ανωτέρω συσκευές. Η εταιρία διαθέτει πλούσιο μηχανολογικό εξοπλισμό και έμπειρους τεχνικούς με ειδικές γνώσεις στην επισκευή των ανωτέρω συστημάτων.

Στόχος της εκπαιδευτικής επίσκεψης ήταν οι καταρτιζόμενοι να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα ηλεκτρονικά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας που άπτονται του αντικειμένου των σπουδών τους.