Το διοικητικό προσωπικό του ΙΕΚ

Βλάχος Νικόλαος - Διευθυντής

Κυριάκου Αικατερίνη - Υποδιευθύντρια

Θεοδωρίδου Ελένη - Υποδιευθύντρια

Μπραζιώτης Δημήτριος - Αποσπασμένος Εκπαιδευτικός / Γραμματεία

Τζήκας Γεώργιος - Αποσπασμένος Εκπαιδευτικός / Υπεύθυνος Πρακτικής