Ανακοινώσεις Εκπαιδευτών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δήλωση από τους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ μαθημάτων 2021Β στο Μητρώο Εκπαιδευτών Δ.ΙΕΚ

Από την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00 έως την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 20:00, υποβάλλονται οι δηλώσεις προτίμησης ανά Δ.ΙΕΚ και Ειδικότητα, για ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, η οποία αφορά σε μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης 2021Β.

Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.ΙΕΚ.


Τη σχετική πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ.


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ

Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, εκπαιδευτικός φορέας της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» υλοποιεί, ως μέλος σύμπραξης με τους φορείς ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΣΕΤΕ και ΕΟΠΠΕΠ, ως τελικός δικαιούχος, την Πράξη με τίτλο «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» - ΟΠΣ (MIS) 5069281 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

 Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. έχει αναρτήσει Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όσον αφορά στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για:

  •  δέκα οκτώ (18) Συγγραφείς Μαθημάτων Ειδικότητας για την ανάπτυξη 9 Οδηγών Κατάρτισης των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.
  • εννέα (9) Επιστημονικούς Υπεύθυνους για την ανάπτυξη 9 Οδηγών Κατάρτισης ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ

Περισσότερες πληροφορίες:

Μητροπόλεως 42, 10563, Αθήνα 
Τηλ.: 2103259179, 2103259166

pgiannakopoulou@esee.gr

mpergioudaki@esee.gr


ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ/ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤO ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ.


Στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης αναρτηθήκε  η πρόσκληση για την ένταξη στο νέο μητρώο εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ.

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε στον παρακάτων σύνδεσμο:


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το νέο μητρώο εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ.


Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να ενημερωθείτε σχετικά με τον Κανονισμό Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτών των Δ.Ι.Ε.Κ.:

Κανονισμός Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.Ι.Ε.Κ.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ 2019-2020