ΙΕΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ωρολογίου Προγράμματος ΔΙΕΚ Λαγκαδά - Λόγω Παραιτήσεων

17-11-2021

Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΔΙΕΚ Λαγκαδά - Α΄Εξάμηνο


Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΔΙΕΚ Λαγκαδά - Γ΄Εξάμηνο


Erasmus+ 2021- η πρόταση του ΔΙΕΚ Λαγκαδά ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

logo

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι κατόπιν αξιολόγησης 

που διενεργήθηκε από τους αξιολογητές της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού (ΙΚΥ), η αίτησή μας με τίτλο

“Η ολιγοήμερη πρακτική εξάσκηση στο εξωτερικό ως μέσο για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, με στόχο την ενίσχυση δεξιοτήτων

logo2erasmus

 και απασχολησιμότητας των καταρτιζομένων.”

εγκρίθηκε για χρηματοδότηση.

Η προετοιμασία της κινητικότητας και των τοπικών δράσεων που την πλαισιώνουν θα ξεκινήσουν άμεσα και θα ανακοινώνονται μεταξύ άλλων και στην παρούσα ιστοσελίδα.  Η πρόταση αφορά ροές κινητικότητας για πρακτική εξάσκηση στο εξωτερικό (Βασική Δράση 1).


 

Αργία 27ης Οκτωβρίου - Δημόσια Εορτή Τοπικής Σημασίας

Η 27η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας για τον Δήμο Λαγκαδά, σε ανάμνηση της απελευθέρωσης της πόλης του Λαγκαδά από τον τουρκικό ζυγό στις 27 Οκτωβρίου 1912 και από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στις 27 Οκτωβρίου 1944.

Τo ΔΙΕΚ Λαγκαδά θα λειτουργήσει κανονικά την Τρίτη 26-10-2021 ενώ την Τετάρτη 27-10-2021 θα παραμείνει κλειστό, λόγω της τοπικής εορτής.

 


 


Απαλλαγές μαθημάτων εξαμήνου 2021Β

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2021.

Οδηγίες απαλλαγής από μαθήματα καταρτιζομένων των ΙΕΚ

Κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών στη γραμματεία του ΔΙΕΚ Λαγκαδά από Τετάρτη 20/10/2021 μέχρι και Παρασκευή 29/10/2020

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 5954/2-7-2014 Υ.Α. «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (1807 Β΄), άρθρο 16, παρ. 1 & 2, σύμφωνα με τις οποίες:

«1. Σε περίπτωση που υποψήφιος καταρτιζόμενος διαθέτει πιστοποίηση στη χρήση Η/Υ και πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2, απαλλάσσεται από τα αντίστοιχου επιπέδου σχετικά μαθήματα, εκτός αν άλλως ορίζεται από τον Οδηγό Σπουδών. Ο υποψήφιος καταρτιζόμενος δεν απαλλάσσεται από την ειδική ορολογία σε ξένη γλώσσα, με εξαίρεση τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο.

2. Δίνεται στους καταρτιζόμενους η δυνατότητα απαλλαγής από τα μαθήματα στα οποία διαθέτουν πιστοποιημένο προσόν, μη εξαιρουμένων των εργαστηριακών και μικτών μαθημάτων, κατόπιν αίτησής τους στο οικείο ΙΕΚ και απόφασης του Διευθυντή, εφόσον προβλέπεται από τους οδηγούς σπουδών.»

Σας ενημερώνουμε ότι η ακολουθητέα διαδικασία απαλλαγής από μαθήματα, ορίζεται ως εξής:

 1. Σε περίπτωση που υποψήφιος καταρτιζόμενος διαθέτει πιστοποίηση στη χρήση Η/Υ και πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2, απαλλάσσεται από τα αντίστοιχου επιπέδου σχετικά μαθήματα, εκτός αν άλλως ορίζεται από τον Οδηγό Σπουδών. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: υποψήφιος καταρτιζόμενος δεν απαλλάσσεται από την ειδική ορολογία σε ξένη γλώσσα.
 2. Δίνεται στους καταρτιζόμενους η δυνατότητα απαλλαγής από τα μαθήματα στα οποία διαθέτουν πιστοποιημένο προσόν, μη εξαιρουμένων των εργαστηριακών και μικτών μαθημάτων, κατόπιν αίτησής τους στο οικείο ΙΕΚ και απόφασης του Διευθυντή, εφόσον προβλέπεται από τους οδηγούς σπουδών.
 3. Aιτήσεις απαλλαγής από μαθήματα των καταρτιζομένων Δ.ΙΕΚ. Η διαδικασία απαλλαγής από μαθήματα, ορίζεται ως εξής:
  1. Για απαλλαγές από μαθήματα τα οποία έχουν κατοχυρώσει καταρτιζόμενοι σε ειδικότητες των ΙΕΚ, γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες: α) είναι σαφώς διατυπωμένες β) έχουν πλήρως συμπληρωμένα τα πεδία στο σώμα της αίτησης γ) έχουν συνημμένα: i) Ατομικό Δελτίο Καταρτιζομένου
  2. Για απαλλαγές από μαθήματα λόγω πιστοποιημένων προσόντων καταρτιζομένων οι οποίοι είναι απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες: α) είναι σαφώς διατυπωμένες β) έχουν πλήρως συμπληρωμένα τα πεδία στο σώμα της αίτησης γ) έχουν συνημμένα:
   • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
   • Αναλυτική βαθμολογία και
   • Αποσπάσματα του Οδηγού Σπουδών της σχολής στην οποία φοίτησε, που αφορούν στα μαθήματα που αιτείται απαλλαγής (ο οδηγός σπουδών πρέπει να είναι της ίδιας χρονικής περιόδου με την αναλυτική του βαθμολογία). Σε περίπτωση που δεν υφίσταται οδηγός σπουδών να προσκομίζεται βεβαίωση διδάσκοντος σχετικά με την διδαχθείσα ύλη.
  3. Για απαλλαγές από μαθήματα λόγω πιστοποιημένων προσόντων πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων, γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες: α) είναι σαφώς διατυπωμένες, β) έχουν πλήρως συμπληρωμένα τα πεδία στο σώμα της αίτησης γ) έχουν συνημμένα: i) Τα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν ότι διαθέτει τα προσόντα για την απαλλαγή του από τα μαθήματα που αιτείται.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021Β

ΔΙΕΚ ΛΑΓΚΑΔΑ Πρόγραμμα Ειδικοτήτων Α΄εξαμήνου


ΔΙΕΚ ΛΑΓΚΑΔΑ Πρόγραμμα Ειδικοτήτων Γ΄εξαμήνου

 


 

Περισσότερα Άρθρα...